Arbeta med spellistor

Använd spellistor för att snabbt skapa presentationer av arkiverade rapporter.

Visa spellistor

  1. Klicka på Arkiv.
  2. I fältet Sök och filtrera klickar du på Spellistor.
  3. Välj ( ) en spellista. Rapporterna i den valda spellistan visas.

Alternativ i spellistan

Knapp Namn Beskrivning
Öppna  Klicka här för att öppna och visa rapporten. Se Visa rapporter.
Ta bort Klicka här för att ta bort valda rapporter. Rapporterna tas bort från arkiv och andra spellistor.
Visa spellista Klicka här för att visa den valda spellistan.
Lägga till i spellista  Klicka här för att lägga in de markerade rapporterna i en befintlig spellista. Se Lägga till rapporter i spellista.
Ta bort från spellista Klicka här för att ta bort rapport(er) från spellistan.
Ladda ned Klicka här för ladda ned rapporten.