Visa rapporter

  1. Klicka på Arkiv.
  2. Välj () en eller flera rapporter i rapportlistan.
  3. Klicka på  Öppna. De valda rapporterna öppnas för visning.

I rubriken för respektive rapport finns följande alternativ:

 Knapp Namn Beskrivning
Ladda ned  Klicka här för ladda ned rapporten.
Skriv ut Klicka här för att skriva ut rapporten.
Visa/dölj rubriker Klicka här för att visa eller dölja rubriker i kolumner och rader.
Stäng Klicka här för att stänga rapporten.

När du har öppnat en rapport har du följande alternativ i nedre högra hörnet:

Knapp Beskrivning
Klicka här för att växla från rapportvyn till rapportlistan. De valda rapporterna markeras med grönt i rapportlistan.
Klicka här för att växla från rapportlistan till rapportvyn.