Uppgifter

Visningen Uppgifter innehåller dina uppgifter, dvs. budgetformulär du arbetar med.

Två typer av uppdrag visas här:

  • Blå: Uppgifter i modulen Budgetering.
  • Orange: Uppgifter i modulen Arbetsflöde. Dessa uppdrag har förfallodatum, förloppsindikator och (valfritt) gransknings-/godkännandesteg.

Klicka på på en uppgift för att öppna den.