Arbeta med uppgifter från Arbetsflöde

Uppgifter som tilldelats dig från modulen Arbetsflöde visas med orange miniatyrer i vyn Uppgifter. En uppgift kan innehålla flera budgetar att arbeta på.

Öppna uppgiften och arbeta med budgeten:

 1. Klicka på Uppgifter.
 2. Klicka på på uppgiften (orange) du vill öppna.
 3. Klicka på på budgetmallen som du vill öppna och redigera.
 4. (om tillämpligt) Om uppgiftsstatusen är Före-uppgift:
  1. Välj relevanta parametrar. Om parameterfälten är grå har den som skapat uppgiften redan definierat dessa parametrar. Det går inte att ändra dem.
  2. Klicka på Generera uppgifter. Uppgiftsstatus blir nu Ny.
  3. Klicka på på budgeten (orange) du vill öppna och redigera.
 5. Klicka på Starta uppgiftsprocess.
 6. Klicka på Kör för att uppdatera kalkylbladet med uppdaterade data.
 7. Redigera budgeten. Se Redigera budgetdata för mer information om redigeringsalternativen.
 8. Klicka på Spara data för att spara.
 9. Klicka på Avsluta uppgift när du är klar. Budgetmallen får status ”färdig” och skickas till nästa steg i arbetsflödet. Om ingen granskare eller godkännare har tilldelats är detta arbetsflöde avslutat.

Använda aktivitetsloggen

Du kan använda aktivitetsloggen för att lägga till eller visa kommentarer om budgeten. Användbart när arbetsflödet inkluderar en granskare och/eller en godkännare.

 1. Klicka på i fältet Aktivitetslogg. Som standard visas alla aktiviteter (status och kommentarer).
  • Klicka på Status eller Kommentarer för att filtrera aktivitetslistan.
  • Ange text i sökfältet för att söka efter kommentarer eller status. Listan uppdateras automatiskt.
 2. Skriv in text i textrutan och klicka på Lägg till för att lägga till en kommentar i budgetmallen.