Arbeta med uppgifter från Budgetering

Uppgifter som är tilldelade dig från modulen Budgetering visas med orange miniatyrer i vyn Uppgifter.

Öppna och redigera budgeten:

  1. Klicka på Uppgifter.
  2. Klicka på på budgeten (blått) du vill öppna och redigera.
  3. (om tillämpligt) Välj relevanta parametrar. Om parameterfälten är grå har den som skapat uppgiften redan definierat dessa parametrar. Det går inte att ändra dem.
  4. Klicka på Kör för att uppdatera kalkylbladet med uppdaterade data.
  5. Redigera budgeten. Se Redigera budgetdata för mer information om redigeringsalternativen.
  6. Klicka på Spara data när du är klar.