Budgetering

Med modulen Budgetring utformar du budgetmodellen exakt som du vill och lägger in budgetdata live online.
Data kan sedan sparas i ERP-systemet. För att göra datainmatningen smidig och effektiv innehåller modulen Budgetering funktionerna spridning (Fördelningsregler), enhets-/procentbaserade beräkningar, historikdata och detaljer om radobjekt.

Du kan också tilldela en eller flera användare budgeteringen med funktionen Tilldela.

Alternativ på skärmen Budgetering

Knapp Namn Beskrivning
Layout Klicka på respektive knapp för att ändra layouten av budgetmallvyn.
Öppna Klicka här för att öppna och se den budgetmall du valt.
Redigera Klicka här för att redigerabudgetmallen.
Ta bort Klicka här för att ta bort valda budgetmallar.
Duplicera Klicka här för att skapa en kopia av den valda budgetmallen. Se Duplicera budgetmall.
Publicera Klicka här för att publicera budgetmallen. Detta alternativ är tillgängligt endast om budgetmallen är ett utkast ( ). Se Publicera budgetmall.
Tilldela Klicka här för att tilldela en eller flera användare budgetmallen. Se Tilldela budgetmall.
  Uppgifter Klicka här för att se uppgifter för den budgetmall du valt.
Ladda ned Klicka här för att ladda ned budgetmallen (t.ex. för backup eller redigering offline).
Ladda upp Klicka här för att ladda upp en budgetmall till portalen.
Ny Klicka här för att skapa en ny budgetmall. Se Skapa budgetmall.