Duplicera budgetmall

Gör så här:

  1. Klicka på Budgetering.
  2. Välj en budgetmall.
  3. Klicka på  Duplicera.. Dialogrutan Duplicera budget visas.
  4. Ange namn för budgetmallen.
  5. Klicka på Duplicera. Rapportmallen kopieras och läggs till i listan med samma status (utkast eller publicerad) som den ursprungliga mallen.