Öppna budgetmall

När du öppnar en ny budgetmall innehåller den inga data. Du måste först ange relevanta parametrar (t.ex. period, scenario och avdelning) och klicka på Kör för att generera budgetmallen.

Öppna budgetmallen på något av följande sätt:

  • Klicka på på mallens miniatyr.
  • Välj budgetmallen i listan och klicka på Öppna.
  • Dubbelklicka på budgetmallen i listan.

Följande alternativ finns tillgängliga:

Knapp Namn Beskrivning
Parametrar Klicka på för att välja/redigera relevanta parametrar för budgetmallen.
Kör Klicka här för att generera budgetmallen. Se Kör budget. Alla genererade budgetmallar kan ses i dialogrutan Historik.
Lagra/spara Klicka här för att spara alla ändringar du gjort i budgetmallen.
Publicera Klicka här för att publicera budgetmallen. Detta alternativ är tillgängligt endast om budgetmallen är ett utkast ( ). Se Publicera rapportmall.
Redigera Klicka här för att redigera budgeten i Report Designer. Se Redigera budgetmall.
Tilldela Klicka här för att tilldela en eller flera användare budgetmallen. Se Tilldela budgetmall.
Ta bort Klicka här för att ta bort den senaste versionen av budgetmallen.
Historik Klicka här för att visa budgethistoriken. Se Visa budgethistorik.
Stäng Klicka här för att stänga budgetmallen. Om du har gjort ändringar i budgetmallen får du bekräfta dem i en dialogruta.