Kör budgetmall

Om du vill lägga till data i en ny budgetmall eller uppdatera en befintlig mall med nya data måste du köra budgetmallen.

Gör så här:

  1. Öppna budgetmallen på något av följande sätt:
    • Klicka på på mallens miniatyr.
    • Välj budgetmallen i listan och klicka på Öppna.
    • Dubbelklicka på budgetmallen i listan.
  2. Klicka på för att välja/redigera relevanta parametrar för budgetmallen.
  3. Klicka på Kör. Budgetmallen uppdateras.