Redigera budgetdata

Obs! Ovanför kalkylbladet ser du när kalkylbladet uppdaterats. Klicka på Kör för att uppdatera kalkylbladet med aktuella data.

När du har öppnat en budgetmall kan du redigera data som i en Excel-arbetsbok.

Det finns dock vissa begränsningar:

  • Sammanfattande celler (fet text) kan inte redigeras.
  • Grå celler innehåller värden från databasen och kan inte redigeras.

Klicka på Spara data för att spara. Uppgifterna sparas i OSR-budgettabellen.

För att nå ytterligare redigeringsalternativ klickar du på pilen bredvid Spridning och dataobjektsdetaljer nederst i kalkylbladet:

  • Spridning: Istället för att manuellt mata in data använder du funktionen Sprid för att ange beräknade värden baserat på den totala summan du vill fördela över cellerna på en rad.
  • Justering:  Använd Justera för att öka eller minska ett belopp med ett antal enheter eller en procentandel.
  • Radobjektsdetaljer: Använd denna funktion för att ange ytterligare detaljer om samma dimensionsvärde (rad). Exempel: ange en detaljerad lista över utgifter på samma konto.