Justera funktionen

Ett alternativ till funktionen Sprid är funktionen Justera. Du kan använda Justera för att öka eller minska ett belopp med ett antal enheter eller en procentandel.

Tips: Denna metod kan också användas för att sprida ett belopp över en radobjektsdetalj. Se Lägg till radobjektsdetaljer.

Justera beloppen över en rad (huvudraden):

 1. Klicka på valfri cell på en rad du vill redigera i den öppna budgetmallen.
 2. Klicka på pilen bredvid Spridning och dataobjektsdetaljer längst ned i kalkylbladet. Namnet och numret för den valda raden visas överst i listrutan Spridning.
 3. Om funktionen Spridning inte är synlig klickar du på i övre högra hörnet.
 4. Klicka på Justera.
 5. Välj baslinjen i listan Baserad på (vanligen Huvudraden).
 6. Gör något av följande i Justera varje värde efter fält:
  • Ange en procentandel (positiv eller negativ) och klicka på knappen %. Obs! Detta fungerar inte om huvudraden är tom.
  • Ange en procentandel (positiv eller negativ) och klicka på Enheter.
 7. (valfritt) Välj en radobjektsdetalj. Se Lägg till radobjektsdetaljer.
 8. Klicka på Justera. Beloppet justeras över raden.