Lägga in radobjektsdetaljer

Funktionen Radobjektsdetaljer finns i listrutan Spridning. Använd denna funktion för att ange ytterligare detaljer om samma dimensionsvärde (rad). Exempel: ange en detaljerad lista över utgifter på samma konto.

Lägga en radobjektsdetalj på en rad:

  1. Klicka på valfri cell på en rad du vill redigera i den öppna budgetmallen.
  2. Klicka på pilen bredvid Spridning och dataobjektsdetaljer längst ned i kalkylbladet. Namnet och numret för den valda raden visas överst i listrutan Spridning.
  3. Klicka i den första cellen i kolumnen Beskrivning under Radobjektsdetaljer.
  4. Ange ett namn för detaljen i raden.
  5. Klicka på ENTER för att lägga till ytterligare en radobjektsdetalj. Du kan ange valfritt antal radobjektsdetaljer.
  6. Ange värden i cellerna i raderna, eller använd funktionerna Sprid eller Justera. Värdena i kolumnerna sammanfattas på Huvudraden överst.
  7. (valfritt) Välj en cell och ange en kommentar i fältet Radobjektsdetaljkommentar.

Radobjektsdetaljer anges med kommentarer i cellerna.

Obs! När du använder funktionen Radobjektsdetaljer är​huvudraden låst för vidare datainmatning. Detta förhindrar inkonsekvenser mellan totalt detaljerat belopp och siffran som visas i formulärets cell.