Spridningsfunktion

Istället för att manuellt mata in data kan du använda funktionen Sprid för att ange beräknade värden baserat på den totala summan du vill fördela över cellerna på en rad. Du kan till exempel sprida 24 000 över 12 perioder (månader) med fördelningsregeln Even, så värdet för varje cell i en 12-månadersperiod är sätts till 2 000. Standardfördelningsregeln är Even, men du kan skapa anpassade fördelningsregler för att sprida beloppet annorlunda.

Tips: Denna metod kan också användas för att sprida ett belopp över en radobjektsdetalj. Se Lägg till radobjektsdetaljer.

Sprid ett belopp över en rad (huvudraden):

  1. Klicka på valfri cell på en rad du vill redigera i den öppna budgetmallen.
  2. Klicka på pilen bredvid Spridning och radobjektsdetaljer nederst i kalkylbladet. Namnet och numret för den valda raden visas överst i listrutan Spridning.
  3. Om funktionen Spridning inte är synlig klickar du på i övre högra hörnet av listrutan Spridning.
  4. Ange beloppet i fältet Sprid belopp.
  5. Välj en regel i listan Använda fördelningsregel.
  6. (valfritt) Välj en radobjektsdetalj. Se Lägg till radobjektsdetaljer.
  7. Klicka på Sprid. Beloppet sprids över raden enligt den valda regeln.
  8. (valfritt) Upprepa steg 4–7 för att sprida ytterligare belopp över andra rader.