Publicera budgetmall

Välj en budgetmall med Utkast-status ( ) i listan ELLER öppna en budgetmall med statusen Utkast-status() och klicka på Publicera. Budgetmallen blir nu ”officiell”. Du kan nu tilldela andra användare budgetmallen.