Redigera budgetmall

När du har skapat budgetmallen ska du redigera innehållet innan du publicerar och delar den.

Gör så här:

  1. Klicka på Budgetering.
  2. Välj en budgetmall i listan.
  3. Klicka på Redigera. Rapportmallen öppnas i Report Designer.
    Obs! Om du har valt mer än en rapportmall eller ett paket är knappen Redigera inte tillgänglig.
  4. Redigera, spara och stänga rapportmallen.