Skapa budgetmall

Här beskrivs hur du skapar en budgetmall från scratch. Du har också följande alternativ:

Gör så här:

  1. Klicka på Budgetering.
  2. Klicka på Ny. Dialogrutan Ny budget visas.
  3. Välj ett företag. Data från detta företag kommer att användas i budgetmallen.
  4. Ange ett namn i fältet Budgetnamn. Använd ett logiskt namn för budgetmallen som gör den enkel att identifiera.
  5. Klicka på Skapa. Rapportmallen läggs till i listan med Utkast-status ( ).
  6. Välj budgetmallen i listan och klicka på Redigera för att öppna den i Report Designer.