Tilldela budgetmall

Du kan tilldela användare att arbeta med budgetmallen. Du kan antingen tilldela respektive användare en viss del av budgetmallen (t.ex. ett företag eller en avdelning) eller låta användarna själva bestämma vilken del av budgetmallen de ska arbeta med.

Obs! Modulen Arbetsflöde ger ett mer avancerat sätt att hantera uppgifterna, inklusive gransknings-/godkännandesteg samt statusöversikt.

Tilldela en eller flera användare budgetmallen:

 1. Klicka på Budgetering.
 2. Välj de rapportmallar du vill tilldela användarna. Endast publicerade budgetmallar kan tilldelas användarna.
 3. Klicka på Tilldela. Dialogrutan Tilldela budget visas.
 4. Välj relevanta parametrar, eller välj Låt användaren bestämma för att låta användarna själva välja vilka delar av budgetmallen de ska arbeta med.
 5. Välj de användare du vill tilldela mallen:
  • Lägg till användare från roller: Klicka på det här alternativet för att välja alla användare från en roll.
  • Lägg till användare: Klicka på det här alternativet för att välja enskilda användare. Börja skriva ett namn för att söka eller klicka på pilknappen för att visa en lista över användare.
  • Klicka på Ta bort i listan Valda användare för att ta bort enskilda användare.
 6. Klicka på Tilldela när du är klar. Budgetmallen tilldelas respektive användare, och de får därefter uppgift. Se Uppgift.

Om du vill visa alla uppgifter för en budgetmall väljer du budgetmallen och klickar på Uppgifter. Du kan också ta bort enskilda användares uppgifter, men du bör först verifiera att användarna inte har börjat arbeta med budgetmallen.