Data Manager

[icon name=”exclamation” class=”” unprefixed_class=””] VARNING: Var försiktig när du redigerar data eftersom vissa ändringar skrivs tillbaka till databasen och inte kan ångras.

Data Manager är ett lättanvänt verktyg för att redigera budgetdata.

 1. Klicka på Välj företag och välj i listan.
 2. Klicka på Factset eller Dimension för att expandera listorna.
 3. Välj ett factset ( ) eller dimensionen ( ) för att visa tillgängliga fält.
 4. Klicka på Uppdatera för att fylla i kalkylbladet med data.
 5. I fältlistan till vänster har du följande alternativ:
  • Avmarkera ( ) ett fält för att dölja det i kalkylbladet.
  • För att ändra ordningen på fälten klickar du på bredvid ett fält och drar det till en annan position.
  • Klicka och dra ett fältnamn i kalkylbladets rubrik för att filtrera kalkylbladet. Du kan lägga till flera filter.
 6. Redigera kalkylbladet.
  • Vissa kolumner är kopplade till listor, där du kan välja ett värde.
  • Vissa databasfält (till exempel ”ändrat datum”) kan inte redigeras.
  • Klicka på Lägg till rad och Ta bort rader i kalkylbladet.
 7. Använd fältet Fastnålat för att fästa/frysa en eller flera kolumner i kalkylbladet. Fastnålade kolumner är alltid synliga när du skrollar vågrätt.
 8. Klicka på Spara när du är klar.