OSR Administration är ett verktyg för att hantera klientorganisationer, licenser, användare och roller i ert OSR-system.

Du kan skapa nya användare och ge tillgång till moduler, till exempel Live Reporting, Arkiv, Hämta data och Report Designer. Du kan också konfigurera åtkomst till ERP-systemet med dessa inställningar.

Klicka på länken Administration nedan för ytterligare beskrivning.