Administration

OSR Administration är ett verktyg för att hantera klientorganisationer, licenser, användare och roller i ert OSR-system. Du kan skapa nya användare och ge tillgång till moduler, till exempel Live Reporting, Arkiv, Hämta data och Report Designer. Du kan också konfigurera åtkomst till ERP-systemet med dessa inställningar.

Obs! Du måste ha administratörsbehörighet för att komma åt den här modulen.

I Administration finns tre nivåer: topp-nivå, grupp-nivå och klientorganisationsnivå.

  • Som administratör på nivån topp hanterar du nya klientorganisationer och skapa undergrupper och ge användare behörighet som administratörer för sin klientorganisation. Du hanterar också licenser för alla klienter. Se Administration för högsta nivå.
  • Som administratör på nivån grupp hanterar du användare, roller och licenser på gruppnivå.
  • Som administratör på nivån klientorganisation hanterar du användare, roller och licenser för klientorganisationsnivån. Se Administration för klientorganisationer.

Öppna OSR Administration:

  • Klicka på Inställningar > Administration.
Administrationsrutiner
Skapa en ny klientorganisation
Skapa nya grupper
Skapa och hantera administratörer för en klientorganisation
Lägga till integreringar för en klientorganisation
Skapa ny roll för en klientorganisation
Skapa användare för en klientorganisation
Hantera licenser för klientorganisationen
Ange behörigheter och dataåtkomst för en användare