Administration på högsta nivå: Användargränssnitt

För högsta nivån finns flikarna som visas i figuren:

Figur: Administrationsinställningsflikar för högsta nivå

Flik Beskrivning
1 Åtkomst Visar användare som har tillgång till högsta nivån. Dessa användare får automatiskt tillgång till att hantera andra undergrupper och klienter inom sin hierarki. Under den här fliken kan du också lägga till nya användare på högsta nivån.
2 Användare Sök efter användare i undergrupper och klienter inom din hierarki.
3 Licensiering Visar en överblick över licenser för högsta nivån. Licenser kan fördelas mellan dina undergrupper och kunder.

I det övre högra hörnet finns knappar för att skapa nya grupper och klienter.