Skapa en ny klient

  1. På högsta nivån (ditt företag) klickar du på Ny klientorganisation.

Tips! En klientorganisation är en grupp användare som delar en gemensam åtkomst med specifika behörigheter i portalen.

En grupp är en grupp användare som kan skapa klienter.

  1. I dialogrutan Ny klientorganisation fyller du i följande fält:
    • Namn
    • Beskrivning
    • Integration