Klientorganisationsnivå: Översikt över gränssnittet

För klientorganisationsnivån finns flikarna som visas i figuren:

Figur: Användargränssnitt på klientorganisationsnivå

Flik Beskrivning

1

Översikt Översikt över integrationer för klientorganisationen. Du kan också lägga till nya integreringar under den här fliken.

2

Administratörer Översikt över användare som kan hantera behörigheter och dataåtkomst i klientorganisationen. Du kan också lägga till nya administratörer under den här fliken.

3

Användare Översikt över användare i klientorganisationen. Du kan också lägga till nya användare under den här fliken.

4

Roller Översikt över roller i klientorganisationen. Du kan också lägga till nya roller under den här fliken.

5

Licensiering Översikt över licenser i klientorganisationen. Du kan hantera licenser genom att markera kryssrutorna för respektive användare.