Användaradministration

Du kan definiera behörigheter, dataåtkomst och funktionsåtkomst för användare och roller.

Obs! Dataåtkomst på användarnivå åsidosätter alltid dataåtkomst på rollnivå.

Ange behörigheter för en användare

 1. Klicka på Inställningar > Administration.
 2. Klicka på fliken Användare.
 3. I listan klickar du på användarens namn.
 4. På menyn som öppnas till höger klickar du i listrutan Behörigheter.
 5. Använd inställningarna under Behörigheter för att ange behörigheter. Se tabellen nedan för beskrivningar.
Behörighet Beskrivning
Kan borra ned Tillåter att användarna borra ned och se de underliggande detaljerna för värdet som presenteras i en rapport.
Kan importera företagsdata I modulen Hämta data kan användaren hantera anslutningar till ERP-system och importera data.
Kan hantera kategorier Användare får skapa kategorier i modulerna Live Reporting och Budgetering.
Kan se bilagor Tillåter att användarna borra ned för att se bilagor.
Full dataåtkomst Ger användarna fullständig tillgång till alla företag under denna klientorganisation. Om alternativet är avmarkerat kan du hantera åtkomsten till de olika företagen under avsnittet Dataåtkomst.

Ange dataåtkomst för en användare

 1. Klicka på Inställningar> Administration.
 2. Klicka på fliken Användare.
 3. Klicka på en användare i listan.
 4. På menyn som öppnas till höger klickar du i listrutan Dataåtkomst. I listan kan du se vilka integreringar användaren har åtkomst till.
 5. I listan över företag klickar du på Lägg till för att ge användaren åtkomst.
 6. För att ge användaren eller rollen åtkomst till specifika moduler och dimensioner klickar du på Redigera. Dialogrutan Ange åtkomstfilter visas. Här kan du definiera filter för specifika moduler och dimensioner i det valda företaget.
 7. Klicka på moduler och dimensioner i listan till vänster i dialogrutan och dra och släpp dem till höger i dialogrutan. Filtret visas som en orange ruta.
  Obs! Om du lägger till identiska moduler eller dimensioner som filter grupperas dessa filter med den logiska operatorn And. Klicka på And för att ändra den logiska operatorn.
 8. Klicka på Where för att välja om (Where) ska inkludera eller exkludera (Where not) data som matchar detta filter .
 9. Klicka på In för att välja en operator.
 10. Klicka på {inget filter} (eller andra kriterier som visas i den orange rutan) för att ange kriterier för filtret.
 11. Använd Ctrl + klick eller skift + klick för att välja värden i listan. Filterrutan längst ned i dialogrutan uppdateras med de valda värdena. Du kan också ange värden manuellt.
 12. Använd intervall: Avmarkera det här alternativet om du vill visa alla värden inom ett intervall.
 13. Inkludera tomt: Välj det här alternativet för att även inkludera data där inget värde finns (NULL).
 14. Klicka på Använd värde. Filtret läggs till i listan.
 15. Upprepa steg 6–13 för att lägga till fler filter. Exempel: Använd filtret ”Where Module In *” för att ge åtkomst till alla data och lägg till en ”Where not-dimension I { dimensionsnamn” för att utesluta en eller flera dimensioner.
 16. Klicka på OK när du är klar.

Ange funktionsåtkomst för en användare

 1. Klicka på Inställningar > Administration.
 2. Klicka på fliken Användare.
 3. Klicka på en användare i listan.
 4. På menyn som öppnas till höger klickar du i listrutan funktionsåtkomst.
 5. Använd inställningarna vid Funktionsåtkomst för att ge användarna tillgång till modulerna OSR Portal.

Ta bort dataåtkomst

 1. Klicka på Inställningar > Administration.
 2. Klicka på fliken Användare.
 3. Klicka på en användare i listan.
 4. På menyn som öppnas till höger klickar du i listrutan Dataåtkomst. I listan kan du se vilka integreringar användaren har åtkomst till.
 5. På listan över företag klickar du på Redigera .
 6. I dialogrutan Ange åtkomstfilter drar du pekaren över det orange Modul- filtret tills en meny blir synlig och klickar sedan på Ta bort filter.

Obs! Du kan också ange behörigheterna, data- och funktionsåtkomst på rollnivå. Se Skapa ny roll för en klientorganisation.