Skapa ny roll för en klientorganisation

Roller används för att gruppera användare, särskilt för delning av rapporter och för att ge dataåtkomst och behörigheter. Använd roller som ”Ledning”, ”Sälj” och ”Marknad” för att snabbt dela rapporter med användarna som tilldelats dessa roller.

Skapa en ny roll: lägg till medlemmar i rollen och hantera deras behörigheter och dataåtkomst.

  1. Under fliken Roller anger du ett rollnamn i fältet Lägg till roll och klickar på Plus-knappen.

Den nya rollen visas i avsnittet Namn.

Lägga till medlemmar i en roll för en klientorganisation

När du har skapat en roll på klientorganisationsnivå kan du lägga till medlemmar i den rollen. Alla medlemmar med denna roll kommer att få samma åtkomst till data och behörigheter.

  1. Under fliken Roller klickar du på den roll där du vill lägga till en medlem.
  2. I fältet Välj en användare som ska läggas till i denna roll anger e-postadressen till den användare du vill lägga till i den här rollen.
  3. Upprepa för varje medlem.

Obs! Användaren måste finnas under fliken Användare för att du ska kunna lägga till den användaren i rollen.

Hantera behörigheter för en roll för en klientorganisation

När du har skapat en roll på klientorganisationsnivå kan du hantera dataåtkomst för alla medlemmar i den rollen.

  1. Under fliken Roller klickar du på den roll du vill redigera.
  2. I avsnittet Behörigheter hanterar du behörigheter och dataåtkomst för rollen. Tabellen visar alternativen för behörigheterna.
Behörighet Beskrivning
Kan borra ned Tillåter att användarna borra ned och se de underliggande detaljerna för värdet som presenteras i en rapport.
Kan importera företagsdata I modulen Hämta data kan användaren hantera anslutningar till ERP-system och importera data.
Kan hantera kategorier Användare får skapa kategorier i modulerna Live Reporting och Budgetering.
Kan se bilagor Tillåter att användarna borra ned för att se bilagor.
Full dataåtkomst Ger användarna fullständig tillgång till alla företag under denna klientorganisation. Om alternativet är avmarkerat kan du hantera åtkomsten till de olika företagen under avsnittet Dataåtkomst.