Du kan lägga till, redigera och ta bort fördelningsreglerna i funktionen Spridning i modulen Budgetering (se Redigera budgetdata).

Fördelningsregler används för att sprida ett belopp bland ett bestämt antal perioder/celler (vanligtvis 12 månader).

Klicka på länken Fördelning nedan för ytterligare beskrivning.