Fördelningsregler

I den här vyn lägger du till, redigerar och tar bort fördelningsreglerna som används i funktionen Spridning i modulen Budgetering (se Redigera budgetdata). Fördelningsregler används för att sprida ett belopp över ett visst antal perioder/celler (vanligtvis 12 månader).

Portalen innehåller några fördefinierade fördelningsregler.

Så här skapar du en fördelningsregel:

 1. Klicka på Inställningar.
 2. Klicka på Fördelningsregler. Befintliga regler finns i listan.
 3. Klicka på Ny rad. En ny rad läggs till i listan.
 4. Ange ett namn på regeln i kolumnen Namn.
 5. Standardinställningen är 12 viktnummer; ett för varje månad på året. Du kan dock lägga till eller ta bort värdefält genom att klicka på +/- efter raden.
  Obs! Antalet perioder/celler i en regel måste matcha antalet kolumner i budgeten där den ska användas. Om det inte överensstämmer kommer fördelningsregeln inte att finnas i listan Använda fördelningsgsregel i Spridning.
 6. Ange viktnumren i cellerna.
  Exempel 1: Om du vill sprida beloppet jämnt till den första månaden i varje kvartal anger du 1 i cellerna 1, 4, 7 och 10. Ange 0 i de återstående cellerna.
  Exempel 2: Om du vill sprida beloppet jämnt, förutom april och augusti, där beloppet ska fördubblas: Ange 2 i cellerna 4 och 8 och 1 i de återstående cellerna.
 7. Klicka på Spara Spara.

Fördelningsregeln du laddar upp blir tillgänglig för alla användare.