Rapportering

Här skapar du rapportmallar, kör rapporter och delar rapporter med kollegorna.

I fönstret Rapportering ser du rapportmallar som du och kollegorna har skapat. Rapportmallar som inte publicerats visas med statusikonen Utkast).

Om du vill begränsa listan använder du filtret på skärmens vänstra sida.

Alternativ på sidan Rapportering

Knapp Namn Beskrivning
Layout Klicka på respektive knapp för att ändra layouten av rapportmallsvyn.
Öppna Klicka här för att öppna och se den rapportmall du valt. När du öppnar en rapportmall får du åtkomst till alternativen dela och arkivera. Se Öppna rapportmall.
Redigera Klicka här för att redigera den markerade rapportmallen eller paketet.
Ta bort Klicka här för att ta bort markerade rapportmallar/paket.
Duplicera Klicka här för att skapa en kopia den rapportmall du valt. Se Duplicera rapportmall.
Publicera Klicka här för att publicera rapportmallen. Alternativen är tillgängliga endast om rapportmallen är ett utkast. Se Publicera rapportmall.
  Kategorisera Klicka på knappen för att kategorisera de markerade rapportmallarna. Se Hantera kategorier.
  Lägg till i paket Klicka här för att lägga in de markerade rapportmallarna i ett paket. Se Paketrapporter.
Ladda ned Klicka här för att ladda ned rapportmallen (t.ex. för backup).
Ladda upp Klicka här för att ladda upp en rapportmall till portalen.
Ny Klicka här för att skapa en ny rapportmall. Se Skapa rapportmall.
  Hämta mallar  Klicka här för att hämta nya eller uppdaterade rapportmallar. Se Hämta mallar.