Ändra namn på rapporter

  1. I Rapportering klickar du på den övre delen av rapportkortet. I övre högra hörnet finns ikonen [icon name = ”info-circle” class = ”” unprefixed_class = ””] Information.
  2. Klicka på ikonen [icon name = ”info-circle” class = ”” unprefixed_class = ””] Information.
  3. Bredvid rubriken klickar du på ikonen Penna.
  4. I dialogrutan som öppnas anger du det nya namnet och klickar på Byt namn.

Se även Visa och ändra ägande till rapporter.