Duplicera rapportmall

Gör så här:

  1. Klicka på Rapportering.
  2. Välj en rapportmall.
  3. Klicka på  Duplicera.. Dialogrutan Duplicera rapport visas.
  4. Ange ett namn för rapportmallen.
  5. Klicka på Duplicera. Rapportmallen kopieras och läggs till i listan med samma status (utkast eller publicerad) som den ursprungliga rapportmallen.