Hantera kategorier

Använd kategorier för att organisera dina mallar, så att de är enkla att hitta och identifiera. Du kan skapa privata kategorier för din personliga användning eller dela kategorierna med dina kollegor. Kategorier kan organiseras i en tvånivåhierarki för att ge en logisk struktur.

Exempel: Skapa kategorin ”Sektor” med underkategorierna ”Offentlig” och ”Privat”.

Kategorisera mallar

Obs! Om du ger en mall en kategori blir mallen synlig för andra användare direkt när den publiceras.

 1. Klicka på Rapportering.
 2. Välj de rapportmallar och paket du vill kategorisera.
 3. Klicka på Kategorisera. Dialogrutan Tilldela till kategorier visas.
 4. Välj ( ) de kategorier du vill använda. Du kan också ta bort kategorier genom att avmarkera dem ( ).
 5. Obs! Kategorier märkta med har redan tilldelats några av de valda rapportmallarna.
 6. Klicka på Tillämpa.

Om du vill se rapportmallarna du har kategoriserat väljer du kategori(er) i fältet Sök och filtrera.

 Skapa kategori

 1. Klicka på Rapportering.
 2. Gå till avsnittet Kategorier i fältet Sök och filtrera.
 3. Klicka på Ny kategori. Dialogrutan Ny kategori visas.
 4. Ange namnet på kategorin.
 5. Ange en beskrivning av kategorin.
 6. (valfritt) Välj en överordnad kategori. Obs! Om en överordnad kategori har delats med andra användare blir underkategorierna synliga också för dessa användare.
 7. Klicka på Skapa kategori.

Tips: Du kan dra och släppa kategorier och kategorimappar för att ordna om dem.

Dela kategori

Du kan dela kategorier för att ge dina kollegor tillgång till rapportmallar i specifika kategorier. Dessutom kan dina kollegor använda dina kategorier för att kategorisera sina rapportmallar. De kan dock inte dela dina kategorier med andra.

Dela en kategori:

 1. Klicka på Rapportering.
 2. Gå till avsnittet Kategorier i fältet Sök och filtrera.
 3. Håll muspekaren över den kategori du vill dela. Om kategorin innehåller underkategorier delas även dessa. Om du delar en underkategori syns inte den överordnade kategorin.
 4. Klicka på . Dialogrutan Dela kategori visas.
 5. Välj de användare med vilka du vill dela kategorin:
  • Sök: Använd fältet Sök för att söka efter och välja enskilda användare.
  • Roller: I den övre delen av listan väljer du en eller flera roller. Kategorin kommer att delas med alla användare som har de roller du har valt.
  • Användare:  Välj enskilda användare i listan.
 6. Klicka på Tillämpa. Användaren/användarna ser den delade kategorin (och eventuella underkategorier) under Delad med mig på skärmen Rapportering. De kommer också att se rapportmallarna i den delade kategorin och underkategorierna.

Obs! En rapportmall i en delad kategori kan tilldelas andra kategorier av användare med vilka du delar din kategori. Dessa kategorier kan i sin tur delas med andra användare än de med vilka du ursprungligen delade din kategori. För att ”dra tillbaka” rapportmallen från andra användare måste du ta bort den från den delade kategorin. Att sluta dela din kategori påverkar inte delade kategorier som du inte äger.