Öppna rapportmall

När du öppnar en ny rapportmall innehåller den inga rapportdata. Klicka på Kör för att generera en rapport.

Öppna rapportmallen på ett av följande sätt:

  • Markera rapportmallen i listan och klicka på Öppna.
  • Klicka på på rapportmallens miniatyr.
  • Dubbelklicka på rapportmallen i listan.

Följande alternativ finns tillgängliga:

Knapp Namn Beskrivning
Ange period Klicka på för att välja/redigera perioden för vilken du hämta data.
Kör Klicka här för att generera rapporten. Se Kör rapport. Alla genererade rapporter kan ses i dialogrutan Historik.
Publicera Klicka här för att publicera rapportmallen. Alternativet är tillgängligt endast om rapportmallen är ett utkast. Se Publicera rapportmall.
Redigera Klicka här för att redigera rapportmallen. Se Redigera rapportmall.
Ta bort Klicka här för att ta bort rapporten.
  Exportera till Excel  Klicka här för att exportera rapportmallen till Excel.
  Kommentar  Klicka här för att lägga in en kommentar till rapportmallen. Ett nytt blad som heter ”Kommentarblad 1” öppnas i rapportmallen. Se Lägg till kommentar.
Dela Klicka här för att dela rapporten med kollegorna. Se Dela rapport. Alternativet är tillgängligt endast om rapportmallen har publicerats.
Skicka till arkiv Klicka här för att arkivera rapporten. Se Arkivera rapport. Alternativet är tillgängligt endast om rapportmallen har publicerats.
Historik Klicka här för att visa rapportmallen. Se Visa rapporthistorik.
Inställningar Klicka här för att redigera inställningarna i rapportmallen.
Stäng Klicka här för att stänga rapportmallen.