Köra rapport

Om du vill lägga till data i en ny rapport eller uppdatera en befintlig rapport med nya data måste du köra rapporten.

Gör så här:

  1. Öppna rapportmallen på ett av följande sätt:
    • Markera rapportmallen i listan och klicka på Öppna.
    • Klicka på på rapportmallens miniatyr.
    • Dubbelklicka på rapportmallen i listan.
  2. Klicka på för att välja/redigera perioden för vilken du hämta data.
  3. Klicka på Kör. Rapporten uppdateras.