Lägg till kommentar

Du kan lägga till kommentarer som ett separat blad i rapportmallen. Dessa kommentarer försvinner inte nästa gång rapportmallen körs. Du kan antingen ange kommentarerna direkt i standardkommentarbladet eller ladda upp en egen kommentarmall.

Obs! Du kan också lägga in kommentarer i paket med den här proceduren.

Gör så här:

 1. Öppna rapportmallen på ett av följande sätt:
  • Markera rapportmallen i listan och klicka på Öppna.
  • Klicka på på rapportmallsminiatyren.
  • Dubbelklicka på rapportmallen i listan.
 2. Klicka på  Kommentar. Fönstret Kommentarblad öppnas till höger och ett nytt blad läggs till i rapportmallen.
 3. Skriv in kommentarer direkt i kalkylbladet. Observera att detta ger dig begränsade layout- och formateringsalternativ.
  ELLER
  Välj en mall i listan Kommentarmall, klicka på Tillämpa och skriv kommentarer. Om listan är tom finns det inga mallar. Se proceduren nedan om hur du lägger till nya kommentarsmallar.
 4. Klicka på Lägg till blad för att lägga till ytterligare kommentarblad.
 5. Dubbelklicka på bladnamnen för att redigera namnet.
 6. Klicka på Spara.

Viktigt

 • Du måste arkivera rapportmallen för att göra kommentarerna tillgängliga för andra användare. Detta gäller också för rapportmallar som redan har arkiverats. Se Arkivera rapport.
 • Kommentarerna är tillgängliga endast för den aktuella rapportinstansen (med en specifik uppsättning parametrar). Exempel: Om du lägger till kommentarer i en rapportmall med perioden inställd på 201711 kommer kommentarerna inte att vara tillgängliga i rapportmallar där perioden är inställd på 201712.
 • Om rapportmallen är i utkastsläge kommer kommentarerna inte att visas när du öppnar rapportmallen igen. Kommentarerna kommer att synas när du publicerar rapportmallen.

Lägga till en kommentarmall

Om du har en befintlig mall eller redan har skrivit dina kommentarer i Excel kan du ladda upp den här filen till OneStop Reporting. Mallen kan återanvändas av dig och andra användare.

 1. Klicka på Ladda upp.
 2. Gå till och välj den Excel-fil du vill använda. Om Excel-filen har flera blad kommer endast det första att användas.
  Obs! Mallen du laddar upp blir tillgänglig för andra användare.
 3. Välj den nya kommentarmallen i listan.
 4. Klicka på Tillämpa. Kommentarbladet uppdateras med mallen.
 5. Skriv in dina kommentarer.
 6. Klicka på Lägg till blad för att lägga till ytterligare kommentarblad.
 7. Dubbelklicka på bladnamnen för att redigera namnet.
 8. Klicka på Spara.

Om du inte vill att mallen ska vara tillgänglig i listan Kommentarmall markerar du den i listan och klickar på Ta bort.

Ta bort kommentarer

Om du vill ta bort kommentarer har du följande alternativ:

 • Ta bort bladet: Klicka på det här alternativet för att ta bort det aktiva kommentarbladet. Du måste bekräfta borttagningen och klicka på Spara innan ändringarna genomförs.
 • Ta bort alla kommentarer: Klicka på det här alternativet för att ta bort alla kommentarblad. Du måste bekräfta borttagningen.  Ändringarna sparas automatiskt. Det går inte att ångra åtgärden.

Lägg till referenser till celler i andra blad

Använd funktionen INDIREKT för att skapa referenser till celler i andra blad.

Använd följande syntax: INDIRECT (ref_text, a1_style)

Parametern ref_text är cellreferensen som text och är obligatorisk (exempel: ”Blad1! A2”).

Parametern a1_style är valfri och kan vara TRUE eller FALSE.

 • Om a1 är TRUE eller utelämnas, tolkas ref_text som en A1-stilreferens.
 • Om a1 är FALSE, tolkas ref_text som en R1C1-stilreferens.

Exempel

I ovanstående exempel hämtas företagsnamnet (My Company Inc.), kördatum (19.09.2017) och period (201709) från rapporten ( cellerna B5, J6 och B6 i blad 1):


I det här exemplet har etiketterna tagits bort och en datumformatering har tillämpats. Vi har använt följande formler för att uppnå detta:

=MID(INDIRECT(”Sheet1!B5″),10,50)&”                                               ”&TEXT(INDIRECT(”Sheet1!J6”),”dd.mm.yy”)

=”För period ”&MID(INDIRECT(”Sheet1!B6″),10,50)&” bifogas följande:”