Publicera rapportmall

Välj en rapportmall med status Utkast () i listan ELLER öppna en rapportmall med statusen Utkast () och klicka på  Publicera. Rapportmallen blir nu ”officiell”. Andra användare kan komma åt rapportmallen om du kategoriserar den eller delar den.