Visa rapporthistorik

Dialogrutan Historik innehåller en lista över alla rapporter som har genererats från en rapportmall. Du kan se status, parametrar och körtid för respektive rapport och även ta bort rapporter samt avbryta rapporter som körs.

Visa rapporthistoriken:

  1. Öppna en rapportmall på något av följande sätt:
    • Markera rapportmallen i listan och klicka på Öppna.
    • Klicka på på rapportens miniatyr.
    • Dubbelklicka på rapporten i listan.
  2. Klicka på  Historik. Dialogrutan Historik visas.

I dialogrutan Historik finns följande alternativ:

Knapp Kolumn Beskrivning
Status Rapporten är klar.
Status Rapporten har arkiverats.
Status Rapporten körs.
Välj Klicka här för att ta bort rapporten.
Välj Klicka här för att avsluta rapportkörningen.