Redigera rapportmall

När du har skapat rapportmallen behöver du redigera innehållet innan du publicerar och delar den.

Gör så här:

  1. Klicka på Rapportering.
  2. Välj en rapportmall i listan.
  3. Klicka på Redigera. Rapportmallen öppnas i Report Designer.
    Obs! Om du har valt mer än en rapportmall eller ett paket är knappen Redigera inte tillgänglig.
  4. Redigera, spara och stänga rapportmallen.

Obs! Första gången du redigerar en rapport installeras OneStop Reporting-tillägget i Excel.

Se Installera Report Designer för mer information.

NÄSTA: Öppna rapportmall