Skapa rapportmall

Gör så här:

  1. Klicka på Rapportering.
  2. Klicka på Nytt. Dialogrutan Ny rapport visas.
  3. Välj ett företag. Data från detta företag kommer att användas i rapportmallen.
  4. Ange ett namn i fältet Rapportnamn. Använd ett logiskt namn för rapportmallen så att den är lätt att identifiera.
  5. Klicka på Skapa. Rapportmallen läggs till i listan med Utkast-status ( ).

NÄSTA: Nu måste du redigera rapportmallen.

Se även Hur skapar jag en säkerhetskopia av rapportdefinitionen?