Publicering

Med modulen Publicering kan du distribuera rapporter och rapportpaket till användare eller en grupp användare som tillhör en roll i systemet.

Rapporter kan köras och distribueras vid en fördefinierad tidpunkt, alternativt kan du manuellt starta körningar efter behov. Du kan lägga till flera rapporter i ett publiceringsjobb, ange parametrar och skicka till e-postmottagare eller skicka till deras Arkiv-modul i portalen. Publicering genererar en logg för alla körningar, så att du kan hålla koll på dina rapportkörningar.

Du kan också redigera dina befintliga publiceringsjobb. Exempel: du kan lägga till eller ta bort rapporter från jobbet respektive lägga till eller ta bort mottagare.

Med funktionen Schemaläggning kan du konfigurera schemaläggning för dina publiceringsjobb för att skicka rapporter med ett fördefinierat tidsintervall.

 

Alternativ på skärmen Publicering:

Knapp Namn Beskrivning
Nytt Klicka här för att skapa ett nytt publiceringsjobb. Se Skapa nytt publiceringsjobb.
Kör Klicka här för att köra jobbet.
Visa logg Klicka här för att se jobbloggen. Se Visa loggen för ett publiceringsjobb.
Redigera Klicka här för att redigera jobbet. Se Redigera publiceringsjobb.
Ta bort Klicka här för att ta bort publiceringsjobbet. Se Ta bort publiceringsjobb.

NÄSTA: Du behöver lägga upp ett publiceringsjobb.