Redigera ett befintligt publiceringsjobb

  1. Klicka på Publicering.
  2. Klicka på det publiceringsjobb du vill redigera.
  3. Klicka på Redigera.
  4. Gör ändringar och klicka på Spara eller Spara och kör.