Skapa nytt publiceringsjobb

Alternativ i dialogrutan Skapa nytt:

Knapp Namn Beskrivning
Spara Klicka här för att spara publiceringsjobbet.
Spara och kör Klicka här för att spara och köra publiceringsjobbet.
Stäng Klicka här för att stänga dialogrutan Skapa ny publicering.
  1. Klicka på Publicering.
  2. Klicka på Skapa nytt överst till höger.
  3. Fyll i fälten:
  • Namn: Ange ett namn för publiceringsjobbet.
  • Beskrivning (valfritt): Ange en beskrivning för publiceringsjobbet.
  • Företag: Välj ett företag i listan (om du har tillgång till fler än ett).

4. Klicka på Sök bland mallarna.

5. Välj ( ) de rapporter du vill inkludera i publiceringsjobbet. Du kan välja flera rapporter.

6. Klicka på Välj.

Obs! Säkerhetskontexten är som standard inställd på Mottagare. Detta för att säkerställa att mottagaren av rapporterna ser endast de data som han eller hon är behörig att se. Om du ändrar detta till Jag, kommer mottagaren av rapporterna att se alla data du har åtkomst till.

 

7. Under Parametrar markerar du de parametrar du vill ha för rapporterna. Alternativen här beror på vilka parametrar du måste ange för att köra rapporterna.
Obs! Om du har fler än fem rapporter visas flera sidor.

 

8. Under Mottagare väljer du mottagare i listan över Användare eller Roller.

Obs! Du kan skicka rapporter endast till användare som har tillgång till Publicering-modulen.

9. Klicka på fliken Destination. Här kan du välja om mottagaren/mottagarna ska få rapporterna som e-post eller om de ska skickas till deras Arkiv-modul, eller båda. Se Arkiv för mer information om funktionaliteten i modulen Arkiv.

10. Klicka på Spara eller Spara och kör.

Obs! Vissa användare kan få problem med att lägga till gamla rapporter i ett publiceringsjobb. Även om dessa skulle fungera bra i Rapportering, kan de inte köras i ett publiceringsjobb eftersom det krävs att rapporterna är kompatibla med OneStop Reporting 5.0.1. För att åtgärda detta måste du öppna rapporten i Report Designer, spara och publicera rapporten igen i Reporting.

Om det är problem med versionen visas en varningsikon i din mallista.

 

 

NÄSTA: Du kan ange scheman för dina publiceringsjobb.