Schemalägga ett publiceringsjobb

Under Schemaläggning ställer du in att publiceringsjobbet ska köras med ett visst tidsintervall.

  1. Klicka på Publicering.
  2. Under Schemaläggning aktiverar du ( ) inställningen Schemaläggning.
  3. Ange om jobbet ska köras med intervallet Dagligen eller En gång i månaden.
  4. I fältet Börja väljer du startdatum och tid.
  5. Ange under Upprepa varje hur ofta du vill att jobbet ska köras på nytt.