Ta bort ett befintligt publiceringsjobb

  1. Klicka på Publicering.
  2. Klicka på det publiceringsjobb du vill ta bort.
  3. Klicka på Ta bort.