Visa loggen för ett publiceringsjobb

  1. Klicka på Publicering.
  2. Klicka på det publiceringsjobb du vill se loggen för.
  3. Klicka på Visa logg.
  4. I dialogrutan Visa logg klickar du på Visa detaljer för att se fler detaljer om jobbet.

Obs! Om ett publiceringsjobb misslyckas får den som skapat jobbet ett meddelande från systemet. Du måste ha Meddelande-inställningarna aktiva för att Publicering ska kunna ta emot sådana meddelanden.