OSR Report Designer är rapportdesigndelen i produktserien OneStop Reporting. Du kan också köra rapporter från OSR Report Designer. OSR Report Designer är en fullfjädrad Excel-baserad rapportskrivare som gör det möjligt för användaren att rapportera utifrån organisationens data i OSR Cloud. Personal med grundläggande Microsoft Excel-färdigheter kan snabbt skapa verksamhetsrapporter med presentationskvalitet och KPI-rapporter med diagram och grafik.