OSR Report Designer är rapportdesigndelen i produktserien OneStop Reporting. Du kan också köra rapporter från OSR Report Designer. OSR Report Designer är en fullfjädrad Excel-baserad rapportskrivare som gör det möjligt för användaren att rapportera utifrån organisationens data i OSR Cloud. Personal med grundläggande Microsoft Excel-färdigheter kan snabbt skapa verksamhetsrapporter med presentationskvalitet och KPI-rapporter med diagram och grafik.


OSR Report Designer ger fullständiga möjligheter till generering av både finansiella och operativa rapporter baserat på det välbekanta Microsoft Excel-gränssnittet. Så länge som en Anslutning till ERP-systemet finns i OSR Cloud kan man använda OSR Report Designer för att skapa rapporter om organisationens data. Ytterligare beskrivning av hur en Anslutning till ERP-systemet i OSR Cloud skapas finns här https://help.onestopreporting.com/help/datahub/create-a-connection/

Vem ska läsa den här handledningen

Den här handledningen är avsedd för OSR-administratörer och avancerade användare som utformar budget- och rapportmallar.

Vad innehåller handledningen?

Handledningen ger fördjupade insikter i hur man använder funktionerna i OSR Report Designer. Vid läsningen kan följande information om kapitlen vara till hjälp.

OSR Report Designer – översikt:

En introduktion till OSR Report Designer med information om menyer och verktygsfält.

Skapa rapporter i OSR Report Designer: 

Beskriver funktionerna för att utforma och köra rapporter i OSR Report Designer, bland annat expanderande grupper, summering samt borra ned (ökad detaljnivå).

Symboler och konventioner

Följande ikoner för tips, anteckningar och varningar används:

Symbol Beskrivning
  Tips, genvägar och förslag.
  Moment vi rekommenderar att ägna särskild uppmärksamhet. Exempel: Hur man utför stegen i rätt ordning eller viktiga påminnelser om hur annan information inom OSR kan påverkas.