När en rapportdefinition är klar kör du den i OSR Report Designer . Från OSR Report Designer kan en rapport också publiceras som en statisk Excel-fil för distribution till personer utan OSR Report Designer-licens.

Rapporter kan också köras i OSR Portal. För information om hur du använder den webbaserade OSR-portalen, klickar du på ikonen Hjälpi övre högra hörnet av OSR Portal.

När fliken Kör är aktiv i OSR Report Designer kan du inte spara några ändringar som gjorts i dokumentet. Rapportdefinitioner kan sparas endast när fliken Design är aktiv.