I OSR Report Designer kan rapporten köras från fliken Kör (1) på menyn Designer enligt figuren nedan.

Figur: Fliken Kör

Beroende på rapportdefinitionen kan det finnas flera parametrar (2). För varje parameter kan du använda knappen Uppslag för att välja önskad parameter. (Se Knappen Rapportparametrar för mer information).

När du har valt parametrarna klickar du på Kör för att utföra rapporten (3).