Med Excel kan du programmera anpassade makron genom att använda VBA (Visual Basic for Applications).

OSR Report Designer kan du konfigurera en rapportdefinition så att ett makro anropas efter att rapporten skapats.

Ställa in ett makro att köras automatiskt

  1. Tryck på Alt + F11 för att öppna fönstret VBA.
  2. I trädstrukturen dubbelklickar du på Den här arbetsboken för att öppna kodningsfönstret.
  3. Skapa ett makro i VBA under Den här arbetsboken.
  4. Kalla makrot OSR_ReportComplete().
  5. Generera rapporten så körs makrot automatiskt.

Se figuren nedan för specifika detaljer.