Statiska rapporter är normala Excel-rapporter utan koppling till OSR Cloud som kan skickas till icke-licensierade användare.

Skapa en statisk rapport

  1. Under fliken Kör klickar du på listrutepilen på knappen Kör och väljer Publicera.
    När du har klickat på knappen Publicera, försvinner menyn Designer.
  2. Spara den statiska rapporten som en vanlig Excel-fil.

Du kan nu dela rapporten med icke-licensierade användare.

Om anslutningen till OSR Cloud stoppas eller kopplas ned kommer rapporten inte att genereras korrekt. Detta gäller även om anslutningen återupprättas.