Med hjälp av OSR Report Designer skapar du formaterade Excel-baserade rapporter som Designer-användare kan köra live från sin dator. I OSR Report Designer används det välbekanta Microsoft Excel-användargränssnittet och lättanvänd dra-och-släpp-funktionalitet för att skapa kvalitetsrapporter. Dessutom kan Excels formatering, beräkningar och diagram användas i rapporterna. Vid varje körning av rapporten kan du gruppera och filtrera information baserat på rapportparametrarna, vilket gör rapporterna dynamiska.